ค้ำโช๊ค-ค้ำกันโคลง SPR Performance Parts

ข้อดีของค้ำโช็คหน้า 
– เพิ่มความแข็งแรงให้ตัวถัง การทรงตัวของรถดีขึ้น ติดตั้งแล้วรถวิ่งไม่กระด้าง
– แก้ไขการบิดตัวของตัวถัง ทำให้การความคุมมีความแม่นยำสูงขึ้น
– เพิ่มการเกาะถนน เข้าโค้งได้ดีขึ้น เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น

ก่อนการติดตั้งค้ำโช็คหน้า 
before

หลังการติดตั้งค้ำโช็คหน้าafter

ข้อดีเหล็กค้ำกันโคลง
1. วิ่งทางตรง รถนิ่งกว่าเดิมไม่ร่อนไม่ส่าย ไม่สั่น มั่นใจขึ้นกว่าเดิม
2. เข้าโค้งยาว ได้ความเร็วเพิ่มมากขึ้น และนิ่งไม่ยวบยาบ
3. หักเลี้ยว หักหลบกระทันหัน ทำได้ดีขึ้นและเพิ่มความมั่นใจผู้ขับขี่
4. เป็นจุดเริ่มต้นในการปรับช่วงล่างให้ดีขึ้น อย่างประหยัด
5. เพิ่มความปลอดภัย กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
6. ได้ความสวยงามของรถเพิ่มขึ้น เมื่อมองจากด้านหลัง